Szczypta Świata Sp. z o.o. Opinie z ekomi-pl.com

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.szczyptaswiata.pl (dalej zwany Serwisem) przez firmę Szczypta Świata sp. z o.o., ul. Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, NIP: 8992867952, KRS: 0000802320 oraz numerem REGON: 384303303 (dalej zwaną Sklepem Internetowym).


Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

 

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies".

 

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie, będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji:

  1. nazwisko i imię;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4. numer NIP;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Serwisu. Sklep Internetowy będzie przetwarzał Państwa dane do momentu żądania o usunięcie danych. Taka polityka ma na celu ułatwienie klientowi składania zamówienia po raz wtóry. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@szczyptaswiata.pl i numeru telefonu 508100141. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszystkich własnych danych osobowych z naszych systemów (z wyłączeniem tych danych, które musimy przechowywać przez określony czas ze względu na ewidencję dokumentów księgowych).

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu Internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, na przykład przez wysłanie maila z informacją o cofnięciu zgody pod adres sklep@szczyptaswiata.pl.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Serwisu oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracała się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu, przeniesienia i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@szczyptaswiata.pl.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@szczyptaswiata.pl.


Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów

W ramach prowadzenia działalności Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych Państwa wyszczególnionym poniżej podmiotom. Przekazanie danych nie wiąże się ze sprzedażą danych, jest realizowane w sposób bezpieczny i jest niezbędne w celu wysyłki zamówienia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

W zależności od wyboru sposobu dostawy dane mogą zostać przekazane jednemu z następujących przewoźników wyłącznie w celu realizacji i dostarczenia zamówienia:

Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, KRS: 0000418380, NIP: 6793081395

DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, KRS: 0000028368 NIP: 5260204110

Dane osobowe zawarte na dokumentach księgowych (faktury, paragony) zostają powierzone następującemu biurze rachunkowemu jedynie w celach obsługi księgowej przedsiębiorstwa:

Tax&more sp. z o.o., ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, NIP: 8992699845

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: sklep@szczyptaswiata.pl.

pixel