Szczypta Świata Sp. z o.o. Opinie z ekomi-pl.com

Dane firmy

Szczypta Świata sp. z o.o.

ul. Świeradowska 51-57; 50-559 Wrocław

NIP 8992867952 | REGON 38430330300000 | KRS 0000802320Nr kont:

PLN 52 1090 2457 0000 0001 4341 8024

EUR 86 1090 2457 0000 0001 4341 8091

 Szczypta Świata sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802320. Kapitał zakładowy wynosi 5000zł.

pixel